Tuesday, December 26, 2006

Spraakherkenning
Listen

Na het faillissement van L&H geloofde niemand in Vlaanderen nog in spraakherkenning. Tot Microsoft met Windows Vista op de proppen kwam! In onderstaande screencast van Long Zheng gaat hij aan de slag met de spraakherkenningfunctie van vista, hij toont je hoe op het net te surfen, teksten te dicteren, de functies van muis en toetsenbord in te spreken enz. In één woord: indrukwekkend!
link: http://www.istartedsomething.com/20060808/vista-speech-recognition-screencast/

No comments:

Post a Comment